top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. SATICI

Ad Soyad/Unvan: Seçil Sandıkçı- İç Mimar
Adres: Ege Mh. Uzunyol Cd. No: 34/A Şehzadeler / Manisa

Telefon: +90 553 317 47 85
E-posta: info@sansehomedesign.com

1.2. ALICI

Ad Soyad/Unvan:
Telefon:
E-posta:

MADDE 2 - TANIMLAR

İşbu Sözleşme'de yer alan;

Site: Satıcı tarafından Alıcı'ya tedarik edilecek olan Hizmet / Hizmetlerin yayınlandığı/ilan edildiği işbu Sözleşme'nin 1.1. maddesinde belirtilen Satıcı'ya ait www.sansehomedesign.com alan adlı internet sitesini,

Alıcı: Site'de yayınlanan/ilan edilen Hizmet / Hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişiyi,

Satıcı: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Sözleşme konusu Hizmet / Hizmetleri Alıcı'ya tedarik edecek olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Ürün/Ürünler: Satıcı tarafından Alıcı'ya tedarik edilecek olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen  hizmet/hizmetleri, ifade eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Site'de yayınlanan/ ilan edilen ve aşağıda ayrıca nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirtilen Hizmet / Hizmetlerin Alıcı tarafından satın alınması ve Satıcı tarafından tedarik edilmesi ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 4 - HİZMET/HİZMETLER VE ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme konusu Hizmet / Hizmetlere; Hizmet / Hizmetler'in satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Hizmet Cinsi/Türü:
Hizmet Miktarı (adet):
Satış Fiyatı (KDV dahil):
Toplam:
Ödeme Şekli ve Planı:

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

 • 5.1. Alıcı, işbu Sözleşme'nin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusuHizmet / Hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı'nın tam ad soyad/ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce, “Ön Bilgilendirme Formu” nda okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 • 5.2. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

 • 5.3. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Hizmet / Hizmetlerin sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile Ön Bilgilendirme Formu'nda ve işbu Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı'ya veya Alıcı'nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 • 5.4. Teslim masrafları (kargo ücreti) Alıcı tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, Hizmet / Hizmetlerin teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün'ün/Ürünler'in teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

 • 5.5. Satıcı'nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Satıcı, Alıcı'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı birHizmet / Hizmetleri Alıcı'ya tedarik edebilir.

 • 5.6. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya bildirecek ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı'ya iade edecektir.

 • 5.7. Sözleşme konusu Hizmet / Hizmetlerin teslimatı için, Hizmet / Hizmetlerin bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Hizmet / Hizmetlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Hizmet / Hizmetlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 • 5.8. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Hizmet / Hizmetleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı; siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Hizmet / Hizmetlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. Kredi kartı ile taksitli / vadeli yapılan ödemelerde, bankanın ilgili uygulamaya ilişkin kuralları geçerli olacaktır ve iade de banka tarafından taksitli/vadeli olarak yapılabilecektir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI - İPTAL VE İADE

 • 6.1. Satıcı, Alıcı'nın talep ve ihtiyaçlarına göre hizmet veya hizmetler ürettiği için bunun telafisi veya başka bir suretle değerlendirilmesi mümkün olmadığı için cayma hakkı kullanılamaz. Ancak satın alınan hizmet üretimine başlanmamışsa satıcı cayma hakkını kullanabilmesi için, Alıcı tarafından, 7 (yedi) günlük cayma süresi içerisinde, Satıcı'nın işbu Sözleşme'nin 1.1. maddesinde belirtilen e-posta adresine yazılı bildirimde bulunması şarttır.

 • 6.2. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli Alıcı'ya hiçbir masraf yükletmeksizin iade etmeyi taahhüt eder.

 • Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması halinde, işbu Sözleşme'nin 5.8. maddesinde belirtildiği üzere, bankanın ilgili uygulamasına ilişkin kuralları geçerli olacaktır. Alıcı, Satıcı tarafından banka uygulamasına herhangi bir müdahalede bulunulmasının mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

 • 6.4. Alıcı'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda, Alıcı cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca niteliği itibariyle iade edilemeyecek, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin olarak cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, zarar görmemiş, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde Alıcı, cayma hakkının geçerli olmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 06.03.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in 7 (4) maddesinde belirtilen haller saklıdır.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Alıcı'nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; sözkonusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı'nın veya Satıcı'nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 8 - YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

bottom of page